Sala de Aula

Portal de Educação - Notícias, Links, Formação, Literatura, Periódicos

segunda-feira, maio 01, 2006

V Congresso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas

Assim mesmo em galego...
Obxectivos:
Promover o intercambio e a difusión de experiencias, de investigacións e de estudos relacionados coas actividades físicas cooperativas en diferentes contextos educativos, en España, Portugal e en Iberoamérica.
Favorecer procesos de formación permanente que permitan o desenvolvemento de metodoloxías cooperativas na área de Educación Física.
Debater o papel actual e as posibilidades das actividades físicas cooperativas nos programas de Educación Física nun futuro inmediato.

Oleiros - 30 Junho a 3 Julho 2006